Försvarsmakten - FörbandsteckenFörsvarsmaktens organisation 2013Högkvarteret

Försvarsmaktens HR-centrum

Försvarets internationella centrum

Militärhögskolan Karlberg

Militärhögskolan Halmstad

Försvarsmaktens tekniska skola

Trängregementet

Ledningsregementet

Totalförsvarets skyddscentrum

FMLOG

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Försvarsmedicincentrum

Generalläkaren

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum


ArménLivgardet I1

Norrbottens regemente I19

Skaraborgs regemente P4

Södra Skånska regementet P7

Livregementets husarer K3

Artilleriregementet A9

Luftvärnsregementet Lv6

Göta ingenjörregemente

Markstridsskolan


MarinenAmfibieregementet

Marinbasen

Sjöstridsskolan

1. Ubåtsflottiljen

3. Sjöstridsflottiljen

4. Sjöstridsflottiljen


FlygvapnetSkaraborgs flygflottilj

Blekinge flygflottilj

Norrbottens flygflottilj

Helikopterflottiljen

Luftstridsskolan


Nationella skyddsstyrkorna - HemvärnetHemvärnets stridsskola HVSS

10. Lapplandsjägarbataljon

11. Gränsjägarbataljon

12. Norrbottensbataljon

13. Västerbottensbataljon

14. Fältjägarbataljon

15. Ångermanlandsbataljon

16. Medelpadsbataljonen

17. Dalabataljonen

18. Gävleborgsbataljonen

19. Värmlandsbataljonen

20. Sannahedsbataljonen

21. Upplandsbataljonen

22. Västmanlandsbataljonen

23. Attundalandsbataljonen

24. Stockholmsbataljonen

25. Taeliehusbataljonen

26. Järvabataljonen

27. Södermanlandsbataljonen

28. Roslagsbataljonen

29. Södertörnsbataljonen

30. Första livgrenadjärbataljonen

31. Andra livgrenadjärbataljonen

32. Gotlandsbataljonen

33. Norra Smålandsbataljonen

34. Kalmarbataljonen

35. Kronobergsbataljonen

36. Blekinge västra bataljon

37. Blekinge östra bataljon

38. Kinnebataljonen

39. Kåkindbataljonen

40. Bohusbataljonen

41. Göteborgs södra bataljon

42. Göteborgs norra bataljon

43. Göteborgs skärgårds bataljon

44. Älvsborgsbataljonen

45. Hallandsbataljonen

46. Södra Skånska bataljonen

47. Malmöhusbataljonen

48. Skånska dragonbataljonen

49. Norra Skånska bataljonen


Försvarsmaktens organisation 2003Högkvarteret

Operativa insatsledningen

Armétaktiska kommandot

Marintaktiska kommandot

Flygtaktiska kommandot

Norra militärdistriktet

Melllersta militärdistriktet

Södra militärdistriktet

Gotlands militärdistrikt

Rikshemvärnscentrum

Försvarets krigsspelscentrum


Armén1. Mekaniserade divisionen 2000-2004

Skaraborgs regemente P4

Södra Skånska regementet P7

Södermanlands regemente P10

Gotlands regemente P18

Livgardet I1

Jämtlands fältjägarregemente I5

Livregementets husarer K3

Norrlands dragonregemente K4

Luftvärnsregementet

Norrbottens regemente I19

Pansarbataljonen I19

Artilleribataljonen I19

Ingenjörbataljonen I19

Signalbataljonen I19

Luftvärnsbataljonen I19

Artilleriregementet

Göta ingenjörregemente

Göta trängregemente T2

Upplands regemente

Markstridsskolan

Arméns tekniska skola


MarinenOstkustens marinbas

Sydkustens marinbas

Örlogsskolorna

Vaxholms amfibieregemente

Älvsborgs amfibieregemente

Amfibiestridsskolan

1. Ubåtsflottiljen

2. Ytstridsflottiljen

3. Ytstridsflottiljen

4. Minkrigsflottiljen


FlygvapnetJämtlands flygflottilj F4

Skaraborgs flygflottilj F7

Upplands flygflottilj F16

Blekinge flygflottilj F17

Flygvapnets Uppslaskolor F20

Norrbottens flygflottilj F21

Helikopterflottiljen

Norrlands helikopterskvadron 1. hkpskv

2. Helikopterbataljonen

Östgöta helikopterbataljon 4. hkpbat

Helikopterstridsskolan

Flygskolan


Försvarsmaktsgemensamma förbandMilitärhögskolan Halmstad

Militärhögskolan Karlberg

Militärhögskolan Östersund

SWEDINT

Försvarsmaktens Halmstadsskolor

Hemvärnets stridsskola

Totalförsvarets skyddscentrum

Försvarsmaktens sjukvårdscentrum

Flygmedicincentrum

Försvarsmusikcentrum

Försvarsmaktens rekryteringscentrum

SWEDEC

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Totalförsvarets signalskyddsskola

Försvarsmaktens logistik


Försvarsmaktens organisation 1993Försvarsstaben

Militärområde Övre Norrland 1966-1993

Militärområde Nedre Norrland

Mellersta militärområdet

Västra militärområdet

Södra militärområdet

Militärkommando Gotland


ArménArméstaben

Övre Norra Arméfördelningen

Nedre Norra arméfördelningen

arméfördelningen

arméfördelningen

arméfördelningen


InfanterietSvea livgarde I1

Värmlands regemente I2

Livregementets grenadjärer I3

Livgrenadjärregementet I4

Jämtlands fältjägarregemente I5

Kronobergs regemente I11

Norra Smålands regemente I12

Dalregementet I13

Hälsinge regemente I14

Älvsborgs regemente

Hallands regemente I16

I19/P5

Västerbottens regemente I20

Västernorrlands regemente I21

Lapplands jägarregemente I22

Infanteriets officershögskola

Infanteriets- och kavalleriets officershögskola

Infanteriets stridsskola


KavallerietLivgardets dragoner K1

Livregementets husarer K3

Norrlands dragonregemente K4


PansartruppernaPansarcentrum

Pansartruppernas stridsskola

Skånska dragonregementet

Skaraborgs regemente

Norrbottens pansarbataljon

Norra Skånska regementet

Södra Skånska regementet

Södermanlands regemente P10

Gotlands regemente P18


IngenjörtruppernaSvea ingenjörregemente Ing1

Göta ingenjörregemente Ing2

Norrlands ingenjörregemente Ing3


TrängtruppernaSvea trängbataljon T1

Göta trängregemente T2

Norrlands trängregemente T3

Skånska trängregementet

Arméns underhållsskola


SignaltruppernaUpplands regemente

Göta signalbataljon

Norrlands signalregemente


LuftvärnetLuftvärnscentrum

Luftvärnets officershögskola och tekniska skola

Luftvärnsskjutskolan

Gotlands luftvärnsbataljon Lv2

Roslagens luftvärnsregemente Lv3

Skånska luftvärnsregementet Lv4

Göta luftvärnsregemente Lv6

Luleå luftvärnsregemente Lv7


ArtillerietSvea artilleriregemente A1

Wendes artilleriregemente A3

Norrlands artilleriregemente A4

Gotlands artilleriregemente A7

Bodens artilleriregemente A8

Bergslagens artilleriregemente A9

Artilleriets skjutskola

Artilleriets officershögskola

Artilleri- och ingenjörshögskolan


ArméflygetArméflygcentrum

Norrbottens arméflygbataljon AF1

Östgöta arméflygbataljon AF2


Arméns skolorArméns Fallskärmsjägarskola

Arméns tekniska skola

Arméns krigshögskola

Arméns fältarbetsskola

Arméns gymnastik- och idrottsskola

Arméns motorskola

Arméns stabs- och sambandsskola

Arméns underrättelseskola


MarinenNorrlandskustens marinkommando

Västkustens marinkommando

Ostkustens örlogsbas

Sydkustens örlogsbas

Marinens officershögskola

Marinens krigshögskola

1. Ubåtsflottiljen

Malmö marina bevakningsområde

1. Ytattackflottiljen

4. Ytattackflottiljen

Karlskrona Örlogsskolor

Berga örlogsskolor

Marinens dykericentrum

Marinflygledningen

11. Helikopterdivisionen

12. Helikopterdivisionen

13. Helikopterdivisionen

Vaxholms kustartilleriregemente

Karlskrona kustartilleriregemente

Gotlands kustartilleriregemente

Älvsborgs kustartilleriregemente

Härnösands kustartilleriregemente

Kustartilleriets skjutskola


Flygvapnet1. Flygeskadern

Jämtlands flygflottilj F4

Krigsflygskolan F5

Västgöta flygflottilj F6

Skaraborgs flygflottilj F7

Skånska flygflottiljen F10

Bråvalla flygflottilj F13

Flygvapnets Halmstadsskolor F14

Hälsinge flygflottilj F15

Upplands flygflottilj F16

Blekinge flygflottilj F17

Flygvapnets Uppsalaskolor F20

Norrbottens flygflottilj F21

Flygvapnets flygbefälsskola

Flygvapnets Krigshögskola

Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola


Övriga förbandFörsvarshögskolan

Krigsskolan

Militärhögskolan

Försvarets sjukvårdshögskola

Försvarets radioanstalt

Försvarets förvaltningsskola

Försvarets hundskola

Försvarets FN-skola

Byggnads- och reparationsberedskapen

Försvarets skyddsskola

Försvarets tolkskola

Totalförsvarets signalskyddsskola

Försöksplats Vidsel

Försöksplats Karlsborg


VärnpliktsverketÖvre Norrlands värnpliktskontor

Nedre Norrlands värnpliktskontor

Bergslagens värnpliktskontor

Östra värnpliktskontoret

Västra värnpliktskontoret

Södra värnpliktskontoret


UtbildningsteckenMarinspanare

Flygförarvinge

Överlevnad Försvarsmakten

Utbildningstecken NBC

PEK-märke

PEK-märke

PEK-märke

Jägare


UtlandstjänstUtlandsstyrkan

Nordic Battlegroup 2008

SWEBAT KS09

KFOR

IFOR

SFOR

United nations

United nations

UNMIK

Västgöta flygflottilj F6

Skånska flygflottiljen F10

Stridslednings- och luftbevakningsskolan F18

Luftstridsskolan LSS

Stridsledningsskolan LSS

Provplats Vidsel

Flygbasjägarna F7


HelikopterenheterArméflygskolan

Marinflyget

2. Hkpdiv

Brigadstaben I19 tygmärket i bruk ca 2006-2010

Försvarsmaktens vinterenhet

Arctic Soldier

Arctic Officer

Västernorrlands regemente I21

Ångermanlandsbrigaden

I19

Gällivare kompani

Råneå kompani

Torneå kompani

I5 fjällmarsch

Norra Smålands regemente I12

Smålands regemente I12

Lapplands jägarregemente I22

Arméns kompaniofficersskola

Arméns Fallskärmsjägarskola

Arméns Fallskärmsjägarskola

Arméns Fallskärmsjägarskola

Norrlands artilleriregemente A8

Bataljon Fylgia

19. mekhaubbat

Södra militärområdet 1993-2000

Arctic Soldier A9

Norra underhållsregementet

Mellersta underhållsregementet

Södra underhållsregementet

Göta signalkår S2

Norrlands signalregemente

Norrlands signalkår S3

Sambandsbataljonen S3


Äldre hemvärnsmärkenGotlands hemvärn

Gotlands hemvärn

Hallandsgruppen

Hemvärnet i Kiruna

Kalix insatskompani

Kalix försvarsområde Fo67

Heraldiska vapnet var i bruk mellan 1982-1989

Fo67

Kalix försvarsområde, märket togs i bruk 1989.

Fo67, provmärke

Kalix försvarsområde 1939-1994

1. gränsregementet

2. gränsregementet

3. gränsregementet

Överkalix hvbataljon

Fasta artilleriet

Kusthemvärnskompaniet Gj67

2. gränsregementet första versionen

Norrbottens gränsjägare

Domnarvet SSAB

Kalmar försvarsområde

Kalmar regemente

Kalmargruppen

Norrbottensgruppen

Södra Skånska gruppen

Upplandsgruppen

Västerbottens hemvärn

Västernorrlandsgruppen

Västgötadalgruppen

Älvsborgsgruppen

Hundförare

Hemvärnsungdom

Hemvärnsungdom GK

Hemvärnsungdom FK

Hemvärnsungdom LK1

Hemvärnsungdom LK2

Hemvärnsungdom GK

Hemvärnsungdom FK

Hemvärnsungdom LK1

Hemvärnsungdom LK2


FrivilligorganisationerSvenska brukshundklubben

Svenska lottakåren

Frivilliga radioorganisationen

Järnvägarnas driftvärn

Försvarets motorklubb

Flygvapenfrivilliga FVRF

Kurssteg LK2

Kurssteg LK1

Kurssteg FK

Kurssteg GK

Kurssteg LK2

Kurssteg LK1

Kurssteg FK

Kurssteg GK

Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga

Flygpojkarna

Flygvapenungdom

Flygvapenungdom

Flygvapenungdom


ÖvrigtGripen

Officersförbundet

Arméns fältbageri

Nationsmärke M/94

Namnband till fältuniform

Namnband till helikopterställ


MarinenMarinbasen

Marinbasen

Marinbasen

Marinbasen

Amfibiebataljonen

1. Amfbat

6. Amfbat
© 2008-2013. Kontakt: info@fmsamling.se