Försvarsmakten - FinlandGradbeteckningarGenerallöjtnant

Premiärlöjtnant

Fänrik

Militärmästare

Överfältväbel

Officersaspirant

Officersaspirant

Premiärlöjtnant

Fänrik


Utbildningslinjetecken för värnpliktiga M/05Granatkastarman

Gränsbevakningsväsendet


MössmärkenGeneralstab

Underhåll

Fältartilleriet

Flygvapnet


GränsbevakningsväsendetÖvergränsbevakare

Förbandsmärke för värnpliktiga

Axelklaffsmärke

Utbildningstecken Gränsjägare

Armmärken

Armmärken

Bröstmärke


MedaljerFinlands Vita Rosordens medalj av I klass med guldkors

Frihetskrigets minnesmedalj

Frihetsmedaljen av II klass

Vinterkrigets minnesmedalj

Med spänne Kotijoukot

Med spänne Lappi

Med spänne Rannikkopuolustus

Med spänne Taipale

Fortsättningskrigets minnesmedalj

Fortsättningskrigets minnesmedalj


Muut / ÖvrigaNationstecken

Nationstecken

Nationstecken

Uttis jägarregemente

Lejonkokard
© 2008-2013. Kontakt: info@fmsamling.se