Försvarsmakten - Gradbeteckningar & UniformerUniformerArméns uniform M/60, generalmajor

Flygvapnets uniform M/87, generalmajor

Flygvapnet, skärmmössa

Flygvapnets mässdräkt M/38, överste 1 gr

Flygvapnets uniform M/87, överste 1 gr

Arméflygets uniform M/87, kapten

Flygvapnet, överste 1 gr

Flygvapnet, överste 1 gr

Flygvapnet, överste 1 gr

Marinens uniform M/48, viceamiral

Marinens uniform M/48, konteramiral

Marinens uniform M/48, kommendörkapten

Marinens skärmmössa, amiral

Marinen, skärmmössa

Flygvapnet, överste

Arméns daglig dräkt M/68, kapten

Skärmmössa M/68

M/90 mössa, general

Arméns daglig dräkt M/87, kapten

Armén, skärmmössa

Armén, båtmössa


ArménGeneral

Generallöjtnant

Generallöjtnant

Generallöjtnant

Generallöjtnant

Generallöjtnant

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

Brigadgeneral

Brigadgeneral

Överste av 1. graden

Överste 1

Överste 1

Överste 1

Överste 1

Överste 1

Överste

Överste Arméns tekniska kår

Överste S 1

Överste I 3

Försvarsläkare

Försvarsläkare

Försvarsöverveterinär

Överstelöjtnant Försvarsveterinär

Major Lv 2

Major Lv 4

Major P 18

Major I 19

Major I 16

Major Artilleriet

Major Arméflyget

Kapten Arméns tekniska officerare

Löjtnant Gj 67

Sergeant hemvärnets musikkår


Ambibiekåren / fd KustartillerietGenerallöjtnant

Brigadgeneral

Överste av 1. graden

Överste 1

Överste

Överste

Överste

Överste

Överstelöjtnant

Major

Major

Mariningenjör - major

Mariningenjör - major

Mariningenjör - kapten


FlottanAmiral

Viceamiral

Viceamiral

Viceamiral

Konteramiral

Konteramiral

Konteramiral

Flottiljamiral

Kommendör av 1. graden

Kommendör 1

Kommendör 1

Kommendör 1

Kommendör

Kommendör

Kommendör

Medicinalkåren - Kommendör

Mariningenjör - Kommendör

Mariningenjör - Kommendör

Mariningenjör - Kommendör

Kommendörkapten

Kommendörkapten

Kommendörkapten

Mariningenjör - Kommendörkapten

Kommendörkapten

Örlogskapten

Örlogskapten

Örlogskapten

Kapten

Kapten

Korpral


FlygvapnetGenerallöjtnant

Generallöjtnant

Generallöjtnant

Generallöjtnant

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

Brigadgeneral

Brigadgeneral

Överste av 1. graden

Vädertjänst - Överste 1

Flygingenjör - Överste 1

Överste 1

Överste

Medicinalkåren - Överste

Vädertjänst - Överste

Överstelöjtnant

Överstelöjtnant

Major

Flygingenjör - Major

Kapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Kadett

Kadett

Kadett

Kadett

Kadett

Sergeant

Sergeant

Furir

Furir

Korpral

Menig


Flygvapnets axelklaffar 2003-Överste

Överste sjukvård

Överste vädertjänst

Överstelöjtnant sjukvård

Överstelöjtnant meteorolog

Major

Major sjukvård

Major meteorolog

Kapten sjukvård

Kapten meteorolog

Löjtnant sjukvård

Löjtnant meteorolog

Fänrik sjukvård


Flygvapnets M/51 axelklaffarÖverste 1 gr

Major

Kapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Fänrik

Fanjunkare

Sergeant

Överfurir

Furir

Furir

Korpral

Menig

Menig


KragspeglarEklöv för generalsperson

Eklöv för generalsperson

Generallöjtnant

Viceamiral

Generalmajor

Generalmajor

Brigadgeneral

Eklöv för generalsperson

General

Generalmajor

Överste av 1. graden

Överste 1

Överste 1

Överste

Överstelöjtnant

Major

Major

Kapten

Kapten

Kapten

Fanjunkare

1. sergeant

Sergeant

Korpral

Menig 1kl/år4

Menig 1kl/år3

Menig 1kl/år2

Försvarsmaktstecken

Armén

Marinen

Flygvapnet

Artilleriet

Arméns tekniska officerare

Flottan

Flygingenjör

Frivillig befälsutbildning

Generalstabsofficer

Hemvärnet

Infanteriet

Ingenjörstrupperna

Intendent

Kustartilleriet

Pansartrupperna

Trängtrupperna

Själavårdspersonal

Läkare

Apotekare

Tandläkare

Veterinär

Kapten flottan

Kapten flottan


TjänsteställningsteckenÖverste

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Sergeant

Furir

Korpral

Försvarsmaktstecken


Gemensamma axelklaffarGenerallöjtnant

Generallöjtnant

Generalmajor

Brigadgeneral

Överste

Överstelöjtnant

Major

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Korpral

Vice korpral

Menig 1kl/år3

Menig 1kl/år1
© 2008-2012. Kontakt: info@fmsamling.se