Försvarsmakten - Medaljer & VäggsköldarMinnesmedaljer


Försvarsmaktens värnpliktsmedalj

Arméns Underhållscentrum

Upplands flygflottilj

Artilleriregementet

Värmlandsbrigaden

Driftvärnet

Roslagens luftvärnskår

Järnvägarnas driftvärn

Försvarshögskolan


Militärområden, militärdistriktNorra militärdistriktet, minnesmedalj

Militärområde övre Norrland

Norra militärdistriktet

Södra militärdistriktet, minnesmedalj


Älvsborgs amfibieregemente Amf 4Förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedalj i silver


Gotlands regemente P 18


Minnesmedalj över nedläggningen

Idrottsmedalj i silver

Idrottsmedalj i guld


Gotlands luftvärnskår Lv 2


Idrottsmedalj i brons

Idrottsmedalj i silver

Idrottsmedalj i guld

Hedersplakett i brons

Minnesjetong i guld

Minnesjetong i guld

Minnesjetong i silver

Minnesjetong i guld


Gotlands artilleriregemente A 7Minnesmedalj

Förtjänstmedalj


Gotlands kustartilleriregemente Ka 3Minnesplakett i brons

Minnesplakett i silver

Minnesplakett i guld


Kalix försvarsområde Fo 67 / Norrbottens gränsjägare Gj 67Minnes- eller förtjänstplakett

Minnes- eller förtjänstplakett

Minnesplakett

Minnesplakett i silver

Minnesplakett i silver

Minnesplakett i silver

Minnesplakett i guld

Förtjänstmedalj i silver

Förtjänstmedalj i silver


Norrbottens regemente I19Skyttemedalj i brons

Skyttemedalj i silver

Skyttemedalj i guld

Minnescoin i brons


Övriga1. Mekaniserade divisionen

Totalförsvarets forskningsinstitut

Idrottsplakett I 22

Minnesplakett A 8

Heders/minnesplakett I 4


VäggsköldarFörsvarsledningen

1. Mekaniserade divisionen

Övre Norra Armefördelning

Jokkmokks kompani

Luleå luftvärnsregemente

F22 Kongo

LA 03

Kronobergs regemente

Swebn BA 12 1999

Marinkommando Syd

Världsmästerskap 1996
F 21

Norrbottens flygflottilj

Härnösands kustartilleriförsvar "För välgenomförd KFÖ Bol 7/9 - 10/10 - 1970."

Bevakningsområde Malmö

HMS Njord

HMS Oden

HMS Tor

HMS Wisborg

Mellersta Österbottens Reservofficersdistrikt

Norra Finlands Militärlän

Lincoln "Brittiska veckan 19. 20/9 1970. FC Commander D J Mackenzie"

Norfolk

Nubian "Brittiska veckan 19 - 20 sept 1970. FC Commander G T J O Dalton"


StandarerMilitärkommando Gotland

6. Fördelningen

FKN

GJ 67

Norrlands musikpluton

P 10

Fo 63

I 19

I 22

P 18
© 2008-2013. Kontakt: info@fmsamling.se