Försvarsmakten - MetallmärkenDagbrickaDagbricka M/1799 bärs vid bl a högvaktstjänst av vaktchefen och stf vaktchef, 1. och 2. fanförare samt av vakthavande befäl i armén.


FlygvingarFlygförare M/36

Flygförare M/36

Flygpanare M/40

Helikopterförare

Marinspanare

Fallskärmsjägare


TjänstgöringsteckenFörsvarsdepartementet

Försvarets materielverk

Norra Arméfördelningen

Övervakningskommissionen Korea

Militärområde Övre Norrland

Militärområde Syd

Värnpliktsverket

Södra militärområdet M/93

Södra flygkommandot M/95

Mellersta flygkommandot M/95

Bodens försvarsområde

Kiruna försvarsområde

Kalix försvarsområde


BaskerteckenGeneralspersoner

Artilleriet

Flygvapnet

Utlandstjänst, Hemvärnet

Utlandsstyrkan, utgången version.

Förenta Nationerna

Livgardet

K1

Livregementets husarer

Pansartrupperna

Lapplands jägarregemente

Norrlands dragonregemente

Norrbottens gränsjägare

Vaxholms kustartilleriregemente

Gotlands kustartilleriregemente

Älvsborgs kustartilleriregemente


MössmärkenArmén mössmärke M/39-60 officér

Armén mössmärke M/39-60 plutonsbefäl

Armén mössmärke M/39-60 gruppbefäl

Armén mössmärke M/39-60 officér

Armén mössmärke M/39-60 plutonsbefäl

Mössmärke M/60 förvaltningsofficér

Kustartilleriet mössmärke M/39 officér

Kustartilleriet mössmärke M/60 officér

Kustartilleriet mössmärke M/87 officér

Flottan mössmärke M/78 officér

Flottan mössmärke M/78 officér

Flottan mössmärke M/78 underofficér

Flygvapnet mössmärke M/51

Flygvapnet mössmärke M/51

Flygvapnet mössmärke M/51


Förbandstecken infanteriförbandLivgardet, äldre version

Livgardet

Värmlands regemente

Livregementets grenadjärer

Livgrenadjärregementet

Jämtlands fältjägarregemente

Kronobergs regemente

Norra Smålands regemente

Dalregementet

Hälsinge regemente

Älvsborgs regemente

Hallands regemente

Bohusläns regemente

Norrbottens regemente

Västerbottens regemente

Västernorrlands regemente

Lapplands regemente


Förbandstecken pansarförbandNorra skånska regementet

Södra skånska regementet

Gotlands regemente


Förbandstecken övriga förbandFallskärmsjägarna

Upplands regemente

Gotlands luftvärnskår

Norrbottens arméflygbataljon

Östgöta arméflygbataljon

Kalix försvarsområde

Svea trängkår

Göta trängkår


Truppslags- och personalkårsteckenInfanteriet

Infanteriet

Kavalleriet

Kavalleriet

Pansartrupperna 1960-1963

Pansartrupperna 1960-1963

Pansartrupperna 1963-

Artilleriet

Luftvärnet

Ingenjörstrupperna

Signaltrupperna

Trängtrupperna

Arméns tekniska officerare

Arméns tekniska officerare

Väg- och vattenbyggnadskåren

Fortifikationskåren

Generalstabskåren

Tandläkare

Veterinär

Apotekare

Intendenturkåren

Fälttygkåren

Fälttygkåren


Övriga teckenUtbildningstecken för intendent

Själavårdspersonal

Själavårdspersonal

Hemvärnet

Hemvärnet

Frivillig befälsutbildning

Kustartilleritecken

Krona M/60

Krona M/60

Stjärna M/60

Stjärna M/39-01

Stjärnknapp M/60

Stjärnknapp M/60

Stolpe M/39-60

Kadettkrona M/39-60

Kokard M/1865-1960

Knapp M/1865 officér

Knapp M/1865-1960 plutonsbefäl

Knapp M/39-60 gruppbefäl


Frivilligtecken M/46Byggnads- och reparationsberedskapen

Frivilliga automobilkåren

Fortifikationsförvaltningen

Frivilliga radioorganisationen

Försvarets materielverk

Hemvärnet

Järnvägarna

Kraftföretag

Luftfartsverket

Marinen

Militärområden

Postverket

Sjöfartsverket

Stockholms energiverk

Svenska blå stjärnan

Svenska brukshundklubben

Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund

Riksförbundets Sveriges lottakårer

Svenska röda korset

Sveriges Radio

Televerket

Vägverket

Övriga frivilliga


KnapparSvea livgarde I1 & Livgrenadjärregementet I4

Värmlands regemente I2

Livregementets grenadjärer I3

Jämtlands regemente I5

Kronobergs regemente I11

Smålands regemente I12

Dalregementet I13

Hälsinge regemente I14

Älvsborgs regemente I15

Hallands regemente I16

Bohusläns regemente I17

Norrbottens regemente I19

Västerbottens regemente

Västernorrlands regemente

Skånska dragonregementet P2

Skaraborgs regemente P4

Norrbottens pansarbataljon P5

Norra skånska regementet P6

Södra skånska regementet P7

Södermanlands regemente P10

Gotlands regemente P18

Livgardets dragoner K1

Livregementets husarer K3

Artilleriet, Luftvärnet

Ingenjörtrupperna, Signaltrupperna

Trängtrupperna

Generalstabskåren

Försvarsläkare

Försvarstandläkare

Försvarsveterinär

Försvarsapotekare

Arméknapp

Arméns tekniska officerare

Arméns tekniska officerare

Väg- och vattenbyggnadskåren

Intendenturkåren

Fortifikationskåren

Musiker

Övrig militär personal

Övrig militär personal

Flottan, övrig militär personal
© 2008-2013. Kontakt: info@fmsamling.se