TullverketSekelskiftet och därefterTjänstebricka före rättstavningsreformen 1907

Tjänstebricka efter rättstavningsreformen 1907, i bruk fram till 1970-talet

Tjänstebricka efter rättstavningsreformen 1907, i bruk fram till 1970-talet

Sigillstämpel för Centraltullkammaren i Göteborg. Fanns från ca 1930 till utgången av 1973.

Sigillstämpel för tullkammaren i Kristinehamn.

Sigillstämpel

Visselpipa för tulltjänsteman, användes med all säkerhet från åtminstone 1940 till tidigt 1960-tal.


1948-1984Mössmärke för högre tjänsteman. Ersattes av ett enhetligt mössmärke 1969.

Mössmärke för lägre tjänsteman. Ersattes av ett enhetligt mössmärke 1969.

Byråchef och kustbevakningschef

Byrådirektör; tulldirektör

Förste byråsekreterare, övertullförvaltare och tullförvaltare av klass 1 A

Tullförvaltare av klass 1 B och övertullkontrollör; kustdistriktschef; gränsbevakningschef

Revisor; tullkontrollör och tullförvaltare av klass 3

Tullmästare, kustöveruppsyningsman

Kontorist, tulluppsyningsman


1969-1984Mössmärke i bruk mellan 1969-2001

Mössmärke i bruk mellan 1969-2001

Tullemblem till kavaj och sjöjacka.

Tullemblem till kavaj och sjöjacka.

Tullemblem till overall.


1984 - 2001Tullemblem (armmärke) till kavaj

Tullemblem (armmärke) till skjorta

Tullemblem med gradbeteckningsmärke

Allmänt myndighetsmärke (bröstmärke) till kavaj

Allmänt myndighetsmärke (bröstmärke) till skjorta

Vinge för Tullflyget, i bruk mellan 1984-1988

Gränsbevakningen, var i bruk av tullare längs den finska gränsen.

Gränsbevakning, var i bruk av tullare längs den finska gränsen.

Kustbevakningen bildade en egen myndighet 1988.

Tjänstebricka

Tulldirektör, chefen bevakningsbyrån

Chef gränstulldistrikt, sektionschef på bevakningsbyrån

Tullförvaltare, sektionschef på bevakningskontor

Tullinspektör, byrådirektör på bevakningsbyrån

Tullmästare, kammarskrivare vid bevakningsbyrån

Tullmästare, kammarskrivare i befordringsgång

Tullassistent, kustuppsyningsman

Tullinspektör, byrådirektör på bevakningsbyrån

Tullmästare, kammarskrivare vid bevakningsbyrån

Tullmästare, kammarskrivare i befordringsgång


2001 -Generaltulldirektör / Överdirektör

Processägare

Processägare

Chef kompetenscenter

Operativ chef

Områdeschef för gränsskydds- och tullkriminalavdelningen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillkom år 2009.

Sakkunnig/Nationell specialist

Gruppchef

Tullemblem (armmärke) till kombijacka

Tullemblem (armmärke) till representationsuniform

Tullemblem (armmärke) till pikétröja

Myndighetsmärke (båge) till kombijacka

Myndighetsmärke (båge) till representationsuniform

Myndighetsmärke (båge) till pikétröja

Myndighetsmärke (bröstmärke) till kombijacka

Myndighetsmärke (bröstmärke) till representationsuniform

Myndighetsmärke (bröstmärke) till pikétröja

Mössmärke

Baskermärke

Mössträns


Regionala emblemTullaspirant från 1995

Praktikant från 1995

Borås tullregion 1995-1999

Borås

Borås

Halmstad

Jönköping

Landvetter

Varberg

Halland

Jönköping

Landvetter

Västsvenska regionen 1999-2004


Tullverket i utlandstjänstTjänstebricka för anställd personal vid FN i Kosovo mellan 1999-08-31 till 2008-03-31.

UNMIK

UNMIK

United Nations Mission in Kosovo.


HuvudbonaderSkärmmössa i bruk mellan 1969-2001

Skärmmössa för tullen i Danmark 1980-talet

Skärmmössa för tullen i Norge 1980-talet

Båtmössa M/69

Keps M/84

Keps M/01

Basker M/01

Framtagen ca 1997 att användas till Tullverkets nya blå overaller i samband med fartygs- eller fordonsvisitationerFramtagen 1997

Reglementerad keps för FN

FN Kosovo

Belgiska tullen

Brittiska tullen 1990-talet

Kanadensiska tullen

Sovjetisk tullmössa från Ukraina 1993

Tullen i Nederländerna

Tullen i Tyskland

Italienska tull- och skattekriminalen

Östtyska tullen


Utländska föremål & emblemTjänstebricka använd fram till 2006 av engelska tullkriminalen.

Tjänstebricka för Jugoslaviska tullen 1980-talet

Mössmärke för kanadensiska tullen

Justitieministeriet i delstaten Quebec i Kanada

Tjänstebricka för vaktbolag med tjänsteområde inom hamn

Tjänstebricka för vaktbolag med tjänsteområde inom hamn

Mössmärke västtyska tullen 1980-talet

Mössmärke östtyska tullen 1980-talet

Armmärke för tyska tullen

Armmärke kanadensiska tullen

Armmärke kanadensiska tullen

Armmärke kanadensiska tullen

Tullen i USA

USA:s narkotikabrottsbekämpningsmyndighet

Finansdepartementet i USA

Norsk skärmmössa

Norsk tulljacka

Norsk skjorta

Norsk bälte

Norsk mössmärke

Norsk mössmärke

Armmärke

Armmärke

Knapp

Bröstmärke

Tolloverinspektør

Tolloverinspektør

1. Tollinspektør

1. Tollinspektør

Ej kompletta

Kragmärken

Ryska tullen

Ryska tullen

Kakel från tullspaningen? vid Mönchengladbach

Sportföreningen Frankfurt

Narkotikaroteln Frankfurt

Sportföreningen Frankfurt

IPA

IPA

Gendarmeri kriminalavdelning Österrike


ÖvrigtVäggsköld

Inofficiel plakett för Malmö tullregion 1995-1999

Göteborgstullens IF. Logotypen från 1945.

Skylt till tjänsterum för tullförvaltare tillika chef för tullkammare, i bruk mellan 1989-1995

Narkotikatipset

Facket Tull-Kust

Avspärrat

Plombering använd vid tullen.
© 2008 David. Kontakt: info@fmsamling.se.